Personale

 Lone Krüger

Lone Krüger

 Charlotte Juul Kring

Charlotte Juul Kring

 Louise Bechsøfft

Louise Bechsøfft

 Maiken Schmidt

Maiken Schmidt

Sygeplejerskerne har en bred faglig baggrund bl.a. indenfor skadestuearbejde, sundhedspleje, ældrepleje og intensiv sygepleje.

Sygeplejerskerne tager sig selvstændigt af en lang række opgaver, heriblandt vaccinationer, sårbehandlinger, lungefunktions-undersøgelse, allergitest, blod- og urinprøver etc. De starter ofte de forebyggende undersøgelser af børn og gravide og deltager i den løbende kontrol af patienter med f.eks. sukkersyge, forhøjet blodtryk, overvægt, astma og rygerlunger.