Personale

 Louise Bechsøfft

Louise Bechsøfft

Sygeplejerske

Nicole Askø Andersen

Nicole Askø Andersen

Sygeplejerske og jordemoder

Lone Krüger

Lone Krüger

Sygeplejerske

Vikarierer ved ferie og sygdom

  Birgitte Levinsen

Birgitte Levinsen

Sygeplejerske

Vikarierer ved ferie og sygdom

Sygeplejerskerne har en bred faglig baggrund bl.a. indenfor skadestuearbejde, sundhedspleje, ældrepleje og intensiv sygepleje.

Sygeplejerskerne tager sig selvstændigt af en lang række opgaver, heriblandt vaccinationer, sårbehandlinger, lungefunktions-undersøgelse, allergitest, blod- og urinprøver etc. De starter ofte de forebyggende undersøgelser af børn og gravide og deltager i den løbende kontrol af patienter med f.eks. sukkersyge, forhøjet blodtryk, overvægt, astma og rygerlunger.